Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese classics--Study and teaching

pages    1     prev  |  next
Bianzhitang dingzheng Shijing shuoyue jijie 辨志堂訂正詩經說約集解. [Jap-Sin II, 92]
Dongshu dushu ji 東塾讀書記
Dongshu dushu ji 東塾讀書記
Dongshu dushuji 東塾讀書記
Fengzhi banxing Rijiang Sishu jieyi 奉旨頒行日講四書解義. [Jap-Sin I, 13]
Guji daodu 古籍導讀
Hanxue lunji 漢學論集
Hanxue shicheng ji 漢學師承記
Hanxue shicheng ji 漢學師承記. Guochao jingshi jingyi mulu 國朝經師經義目錄
Introduction to classical Chinese philosophy
Jingshi baijia zachao 經史百家雜鈔
Jingshi baijia zachao 經史百家雜鈔. [Xiangzhu Jingshi baijia zachao 詳注經史百家雜鈔]
Juanzhai kaogong jijie 鬳齋考工記解. [Yanzhai kaogong jijie]
Kunxue jiwen jizheng 困學紀聞集證. [Kunxue jiwen 困學紀聞]
Kunxue jiwen 困學紀聞
Kunxue jiwen 困學紀聞
The rise of Confucian ritualism in late imperial China : ethics, classics, and lineage discourse
Rizhilu 日知錄
Wengzhu Kunxue jiwen 翁注困學紀聞. [Kunxue jiwen 困學紀聞]
pages    1     prev  |  next