Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Historiography

pages    1  2  3  4  5  6    prev | next
Nian'ershi kaoyi 廿二史考異
Nian'ershi zhaji jiaozheng 廿二史箚記校證. [Nian'ershi zhaji 廿二史箚記]
Nian'ershi zhaji 廿二史箚記
Nian'ershi zhaji 廿二史箚記. [Ershi'ershi zhaji 二十二史箚記]
Nijūnishi sakki 廿二史箚記. [Nian'ershi zhaji 廿二史箚記. Japanese & Chinese]
Sanguozhi buzhu 三國志補注
Sheshi suibi 涉史隨筆. Tongshi tashi 通史它石
Shihui juli 史諱舉例
Shiji juyao 史籍舉要
Shijian 史見
Shijing xinjie yu Gushi xinlun 詩經新解與古史新論
Shilin zashi chubian 史林雜識初編
Shiqishi shangque 十七史商榷
Shitong jianji 史通箋記
Shitong jianzhu 史通笺注. [Shitong 史通]
Shitong ping 史通評
Shitong tongshi 史通通釋
Shitong tongshi 史通通釋
Shitong 史通
Shixue sanshu pingyi 史學三書平議
pages    1  2  3  4  5  6    prev | next