Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Historiography

pages    1  2  3  4  5  6    prev | next
Yeke congshu 野客叢書 : 附錄
Yimao zhaji 乙卯箚記. Bingchen zhaji 丙辰箚記. Zhifei rizha 知非日札
Yueshi xishi 閱史郄視. Yueshi xishi xu 閱史郄視續
Zhang Shizhai xiansheng dushu zhaji 章實齋先生讀書箚記. [Dushu zhaji 讀書箚記]
Zhang Xuecheng he Wenshi tongyi 章學誠和文史通義
Zhengshi gailun 正史槪論
Zhishi jingyantan 治史經驗談
Zhongguo fangzhi jianshi 中國方志簡史
Zhongguo fangzhixue gailun 中國方志學概論
Zhongguo gudai shiji juyao 中國古代史籍舉要. [Zhongguo lishi yaoji jieshao 中國歷史要籍介紹]
Zhongguo gudai shixue shilüe 中國古代史學史略
Zhongguo gudaishi xueshi jianbian 中國古代史學史簡編
Zhongguo gushi fenqi wenti luncong 中國古史分期問題論叢
Zhongguo lishi de fan'an 中國歷史的翻案
Zhongguo lishi xin yanjiufa 中國歷史新硏究法
Zhongguo lishi yanjiufa bubian 中國歴史硏究法補編
Zhongguo lishi yanjiufa 中國歴史硏究法
Zhongguo lishi yanjiufa 中國歷史研究法
Zhongguo lishi yanjiufa 中國歷史研究法
Zhongguo lishi yaoji jieshao 中國歷史要籍介紹
pages    1  2  3  4  5  6    prev | next