Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Church history

pages    1  2  3    prev |  next
Rising through the dust : the story of the Christian Church in China
Saints of China : Martyrs of the Middle Kingdom. [videorecording]
Le Saint-Siège et la Chine : Pie XI à nos jours = Luoma jiaoting yu Zhongguo 羅馬敎廷與中國 : 自1922年起至1966年止
Salt and light : lives of faith that shaped modern China
A star in the East : the rise of Christianity in China
Suishi youcun : Zhalan, Beijing zui gulao de Tianzhujiao mudi 雖逝猶存 : 柵欄, 北京最古老的天主教墓地. [Departed, yet present. Chinese]
Tianzhujiao chuanru Zhongguo gaiguan 天主教傳入中國概觀
Tianzhujiao zai Hua chuanjiaoshi ji 天主教在華傳教史集. [History of Catholic missions in China]
Tianzhujiao zouzhe 天主教奏摺
Zhongguo he Jidujiao : Zhongguo he Ouzhou wenhua zhi bijiao 中國和基督教 : 中國和歐洲文化之比較. [Chine et christianisme. Chinese]
Zhongguo Jidujiao shigang 中國基督教史綱
Zhongguo Jidujiao shigang 中國基督教史綱
Zhongguo Jidujiao shilüe 中國基督教史略
Zhongguo jidutu shi 中國基督徒史. [Histoire des chrétiens de Chine. Chinese]
Zhongguo liyi zhi zheng : lishi, wenxian he yiyi 中國禮儀之爭 : 歷史, 文獻和意義
Zhongguo liyi zhi zheng : wenming de zhangli yu quanli de jiaoliang 中國禮儀之爭 : 文明的張力與權力的較量
Zhongguo Tianzhujiao de guoqu he xianzai 中國天主教的過去和現在
Zhongguo Tianzhujiao shigang 中國天主教史綱
Zhongtu Jidu 中土基督
Zongjiao yu lishi 宗教與歷史. [Religion and history]
pages    1  2  3    prev |  next