Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Mathematics, Chinese--Early works to 1800

pages    1     prev  |  next
Biaodu shuo 表度說. [Jap-Sin II, 62]
Ding Ju suanfa 丁巨算法. Tongwen suanzhi qianbian 同文算指前編
Exploring the features of algebra in medieval China : the case of Yigu yanduan
Haidao suanjing 海島算經. Celiang fayi 測量法義. Celiang yitong 測量異同. Gougu yi 句股義 [勾股義]. Wangzhi limu suanfa jie 王制里畝算法解. Wangzhi jingtian suanfa jie 王制井田算法解. Liji yishu suanfa jie 禮記義疏算法解
Imagined civilizations : China, the West, and their first encounter
Jigu suanjing 緝古算經. [Qigu suanjing 緝古算經]
Observations mathématiques, astronomiques, geographiques, chronologiques, et physiques, tirées des anciens livres chinois
A reconstruction of the tables of the Shuli Jingyun (1713-1723)
The sea island mathematical manual : surveying and mathematics in ancient China. [Haidao suanjing 海島算經. English]
Shuli jingyun 數理精蘊
Shuli jingyun 數理精蘊. [Yuzhi Shuli jingyun 御製數理精蘊]
Shushu jiuzhang 數書九章
Shuxue 數學. Xu Shuxue 續數學
Tianmu bilei chengchu jiefa 田畝比類乘除捷法. Xu guzhaiqi suanfa 續古摘奇算法
Tuibu fajie 推步法解
Xiangjie Jiuzhang suanfa 詳解九章算法. Xiangjie Jiuzhang suanfa zhaji 詳解九章算法札記
Yigu yanduan 益古演段
Yuelü quanshu 樂律全書. [Complete Book of Music and Stanza]
Zhang Qiujian suanjing 張丘建算經. Wujing suanshu 五經算術
Zhoubi suanjing : fu yinyi 周髀算經 : 附音義. Zhoubi suanjing shu 周髀算經述
pages    1     prev  |  next