Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Song dynasty, 960-1279

pages    1  2  3  4    prev | next
Ruxue jingwu 儒學警悟. [Shilin yanyubian 石林燕語辨. Lanzhenzi lu 嬾真子錄. Menshi Xinhua 捫蝨新話. Yanfanlu 演繁露. Kaogubian 考古編. Yingxue congshuo 螢雪叢說]
Saolüe 騷略. Suonan wenji 所南文集. Zheng Suonan xiansheng wenji 鄭所南先生文集
Songdai Shuwen jicun 宋代蜀文輯存
Songdai wenxue zuopinxuan 宋代文學作品選
Songdai xiaoshuo bijixuan 宋代小說筆記選. Lidai xiaoshuo bijixuan : Song 歷代小說筆記選 : 宋
Songwen hui 宋文彙
Songwenjian 宋文鑑
Su Dongpo quanji 蘇東坡全集
Tanghu shigao 棠湖詩稿. Sanshan Zheng Jushan xiansheng qingjuanji 三山鄭菊山先生清雋集. Suonanweng yibai'ershitu shiji 所南翁一百二十圖詩集. Jianxiaoji 翦綃集
Wang Anshi zhi xueshu ji zuopin 王安石之學術及作品
Wang Linchuan ji 王臨川集. [Linchuan xiansheng wenji 臨川先生文集]
Wanling xiansheng ji 宛陵先生集
Wen Wenshan wenji 文文山文集
Wendingji 文定集
Wenguo Wenzheng Sima Gong ji 溫國文正司馬公集
Wuzhongji 五忠集
Xiaoxuji 小畜集. Xiaoxuji shiyi 小畜集拾遺
Xie Dieshan ji 謝疊山集
Xu Qisheng ji 徐騎省集
Yang Guishan ji 楊龜山集
pages    1  2  3  4    prev | next