Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Ming dynasty, 1368-1644

pages    1  2  3  4    prev | next
Tang Xianzu ji 湯顯祖集 [Works. 1973]
Wang Longxi yulu 王龍溪語錄
Wang Wenchenggong quanshu 王文成公全書 [Works. 1934]
Wen Zhengming quanji 文徵明全集
Wuzhongji 五忠集
Xia neishi ji 夏内史集
Xia Wanchun ji 夏完淳集
Xiafeng xiansheng ji 夏峯先生集
Xianqing ou ji 閒情偶寄
Xianqing ou ji 閒情偶寄
Xianyungao 閒雲稿
Xu Guangqi zhuan 徐光啓傳
Xu Shuofu 續說郛
Xu Wei ji 徐渭集
Xu Wenchang 徐文長
Xunzhizhai ji 遜志齋集. [Fang Zhengxue xiansheng Xunzhizhai ji 方正學先生遜志齋集]
Yang Dahong ji 楊大洪集
Yang Zhongmingong ji 楊忠愍公集
Yilian zhubian 擬連珠編
Yingshui yibian 潁水遺編. Chiyi huowen 勅議或問.
pages    1  2  3  4    prev | next