Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Qing dynasty, 1644-1911

pages    1  2  3  4    prev | next
Mengtiao'an Qingdai wenxue lunji 夢苕庵清代文學論集
Ouboyuhua 鷗波漁話
Qingwen hui 清文彙
Qiujiaji 秋笳集
Qupu 曲譜
The reminscences of Tung Hsiao-wan. [Yuyi'an meiying 語憶庵梅影. English]
Shaheyilao xiaogao 沙河逸老小稿
Siyitang rizha 思益堂日札
Taiyan wenlu xubian 太炎文錄續編
Tengxiao ji 騰笑集
The Tower of myriad mirrors : a supplement to Journey to the West. [Xiyou bu 西遊補. English]
Wan Qing wenxuan 晚清文選
Wan Qing wenxue congchao 晚清文學叢鈔
Wang Guantang xiansheng quanji 王觀堂先生全集
Wengyou yutan 甕牖餘談
Xianqing ou ji 閒情偶寄
Xianqing ou ji 閒情偶寄
Xianzhishutang jichao 閑止書堂集鈔
Xingnang zayong 行囊雜詠
Xu Guwenci leizuan 續古文辭類纂
pages    1  2  3  4    prev | next