Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--To 221 B.C.--History and criticism

pages    1  2    prev |  next
Gu shige jianshi san zhong 古詩歌箋釋三種
Li Sao jishi 離騷集釋
Qu Yuan fu jinyi 屈原賦今譯
Qu Yuan fu zhu 屈原賦注. Qu Yuan fu yinyi 屈原賦音義. Qu Yuan fu tongshi 屈原賦通釋
Qu Yuan yu Qu Fu 屈原與屈賦
Shandaige zhu Chuci 山帶閣註楚辭. [Chuci 楚辭 (Ancient Chinese poems). 1958]
Shiren Qu Yuan jiqi zuopin yanjiu 詩人屈原及其作品研究
Shisanjing yinlüe 十三經音略
Three elegies of Ch'u : an introduction to the traditional interpretation of the Ch'u tz'u. [Chuci 楚辭 (Ancient Chinese poems). English. Selections]
Tianwen Tiandui yizhu 天問天對譯註
Tianwen zuanyi 天問纂義
Xian Qin cifu yuanlun 先秦辭賦原論
Xiangzhu Gushiyuan 詳註古詩源. [Gushiyuan 古詩源]
Xinyi Chuci duben 新譯楚辭讀本. [Chuci 楚辭]
Zhongguo gudian wenxue de dui’ou yishu 中國古典文學的對偶藝術
pages    1  2    prev |  next