Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Cosmology, Chinese

pages    1     prev  |  next
Cosmology, ontology, and human efficacy : essays in Chinese thought
The crafting of the 10,000 things : knowledge and technology in Seventeenth-Century China. [Tiangong kaiwu 天工開物. Selections. English]
The development and decline of Chinese cosmology
Joseph de Prémare, 1666-1736, S.J. : Chinese philology and figurism
Mapping China and managing the world : culture, cartography and cosmology in late imperial times
Ming-Qing zhiji Zhongguoren dui Xifang yuzhou moxing zhi yanjiu ji taidu 明清之際中國人對西方宇宙模型之研究及態度
Les origines de l'astronomie chinoise
Qingdai lai Hua chuanjiaoshi Ma Ruose yanjiu 清代來華傳教士馬若瑟研究
      [Joseph de Prémare, 1666-1736, S.J. : Chinese philology and figurism. Chinese]

Taixuanjing 太玄經
Xian Qin Liang-Han zhi yinyang wuxing xueshuo 先秦兩漢之陰陽五行學說
Zhexue de yuzhouguan 哲學的宇宙觀
Zhongguo lishi shang de yuzhou lilun 中國歷史上的宇宙理論
Zhoubi suanjing 周髀算經. Zhoubi yinyi 周髀音義
pages    1     prev  |  next