Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Christian colleges--China--History

pages    1     prev  |  next
China and the Christian colleges, 1850-1950
Jiaohui daxue yu shenxue jiaoyu 教會大學與神學教育
Jidu zongjiao yu Zhongguo daxue jiaoyu 基督宗教與中國大學教育. Christianity and university education in China
Jidujiao daxue yu guoxue yanjiu 基督教大學與國學研究
Jidujiao jiaoyu yu Zhongguo shehui bianqian 基督教教育與中國社會變遷
Jidujiao yu Zhongguo jin-xiandai jiaoyu 基督教與中國近現代教育
Jidujiao yu Zhongguo wenhua congkan. Di 3 ji 基督教與中國文化叢刊. 第3輯
Zongjiao jiaoyu shehui : Wu Ziming jiaoshou rongxiu jinian wenji 宗教教育社會吳梓明教授榮休紀念文集
pages    1     prev  |  next