Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Astronomy--China--History

pages    1     prev  |  next
Chourenzhuan 疇人傳
Fang Hao liushi zhi liushisi zixuan daidinggao 方豪六十至六十四自選待定稿
Heavenly clockwork : the great astronomical clocks of medieval China. [Xinyi xiangfayao 新儀象法要. Selections. English]
Jesuitas portugueses astrónomos na China, 1583-1805
Jesuítas portugueses astrónomos na China, 1583-1805
      Putaoya Yesuhui tianwenxuejia zai Zhongguo 葡萄牙耶穌會天文學家在中國, 1583-1805

Matteo Ricci's scientific contribution to China. [L'apport scientifique du père Matthieu Ricci à la Chine. English]
Moving stars changing scenes : gems of the ancient Chinese astronomy relics
      [Xing, yi, wu, huan : Zhongguo gudai tianwen wenwu jinghua 星・移・物・換 : 中國古代天文文物精華. English]

Les origines de l'astronomie chinoise
Qingchu qintianjian zhong ge minzu tianwenjia de quanli qifu 清初欽天監中各民族天文家的權力起伏
Technical knowledge, cultural practices and social boundaries : Wan-nan scholars and the recasting of Jesuit astronomy, 1600-1800
Tianwen kaogulu 天文考古錄
Tianwen kaogulu 天文考古錄
Xifang lisuanxue zhi shuru 西方曆算學之輸入
Yang Guangxian jiashi yu shengping kao 楊光先家世與生平考
Yang Jingnan 楊燝南 : 最後一位疏告西方天文學的保守知識份子
Zhongguo kejishi de xin shiye : shushu, tianwen yu yixue 中國科技史的新視野 : 術數, 天文與醫學
Zhongguo tianwenxueshi wenji 中國天文學史文集
Zhongguo tianwenxueshi 中國天文學史
Zhoubi suanjing : fu yinyi 周髀算經 : 附音義. Zhoubi suanjing shu 周髀算經述
pages    1     prev  |  next