Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Bibliography

pages    1  2    prev |  next
Mingshi yiwenzhi 明史藝文志
Mingshi yiwenzhi 明史藝文志. Mingshi yiwenzhi bubian 明史藝文志補編. Mingshi Yiwenzhi fubian 明史藝文志附編
Modern China : a bibliographical guide to Chinese works, 1898-1937. [Bibliography of modern China]
Modern Chinese society : an analytical bibliography
Muluxue gailun 目錄學概論
Notable books on Chinese studies : a selected, annotated, and subject-divided bibliographic guide
Qingren bieji zongmu 清人別集總目
Shumu dawen buzheng 書目答問補正. [Shumu dawen 書目答問]
Shumu juyao 書目舉要
Siku caijin shumu 四庫採進書目. [Gesheng jincheng shumu 各省進呈書目]
Siku quanshu jianming mulu 四庫全書簡明目錄
Siku quanshu xuedian 四庫全書學典. [Encyclopedia quatuor bibliothecarum]
A Syllabus of the History of Chinese Civilization and Culture
Taiping Tianguo renwu 太平天國人物
Zengding Siku jianming mulu biaozhu 增訂四庫簡明目錄標注
Zengding Siku jianming mulu biaozhu 增訂四庫簡明目錄標注. [Qinding Siku quanshu jianming mulu 欽定四庫全書簡明目錄]
Zhitang shuhua 知堂書話
Zhongguo dianji shi 中國典籍史. [Gujin dianji jusan kao 古今典籍聚散考]
Zhongguo shanbenshu tiyao 中國善本書提要
Zhongguo wenxian Xiyi shumu 中國文獻西譯書目. A bibliography of Western translations of Chinese works
pages    1  2    prev |  next