Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Mathematics--China--History

pages    1     prev  |  next
Chourenzhuan sibian 疇人傳四編
Chourenzhuan 疇人傳
Gu suanfa zhi xin yanjiu 古算法之新硏究
Shuli jingyun dui shuzao biaofa yu Dai Xu di’er xiang zhankaishi yanjiu
      數理精蘊對數造表法與戴煦第二項展開式研究

Suanjing shishu 算經十書
Xifang lisuanxue zhi shuru 西方曆算學之輸入
Zhongguo gudai shuxue jianshi 中國古代數學簡史
Zhongguo suanxueshi 中國算學史
pages    1     prev  |  next