Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--China--Doctrines--16th century

pages    1     prev  |  next
Le Père Ruggieri et le problème de l'évangélisation en Chine
Shiliu, shiqi shiji zai Hua Yesuhuishi zhi zhengzhi celüe jiqi suo chuanbo zhi zongjiao wenhua 十六,十七世紀在華耶穌會士之政治策略及其所傳播之宗教文化
      A critical study of the policies formulated and the religious culture disseminated by the Jesuits in China during the sixteenth and seventeenth centuries

Tianzhu shilu 天主實錄 [Jap-Sin I, 189]. Xinbian Xizhuguo Tianzhu shilu 新編西竺國天主實錄. P. Ruggieri Doctrina christiana
Wenyan duizhao Tianzhu shiyi 文言對照天主實義. [Tianzhu shiyi 天主實義]
pages    1     prev  |  next