Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--China--Doctrines--17th century--Sources

pages    1  2     prev  | next
Die Aufnahme europäischer Inhalte in die chinesische Kultur durch Zhu Zongyuan (ca. 1616-1660). [Da ke wen 答客問. Zhengshi lüeshuo 拯世略說. Huoyi lun 豁疑論]
The Canton Conference (1667-1668) : its content and significance. [Acta cantoniensia authentica. English, Chinese & Latin]
Da ke wen 答客問. [Jap-Sin I, 146. Jap-Sin I, 166b]
Dizui zhenggui 滌罪正規
Dizui zhenggui 滌罪正規. [Jap-Sin I, 79]
Huoyi lun 豁疑論. [Tianzhu Shengjiao huoyi lun 天主聖教豁疑論] [Borg.Cin. 334.8. Jap-Sin I, 166c]
Jiaoyao jielüe 教要解略 [Jap-Sin 1, 57. Jap-Sin I, 61]
Jiaoyao jielüe 教要解略. [Jap-Sin I, 123]
Lixiu yijian 勵修一鑑. [Lixiu yijian 勵脩一鑑] [BnF 6876, 6878. Jap-Sin I, 166e]
Manwen Tianzhu shengjiao yueyan 滿文天主聖教約言. [Jap-Sin I, 129]
Qike 七克
Qike 七克. [Jap-Sin I, 84, I, 85, I, 86]
Shengjiao guijie zhenzan 聖教規誡箴贊. [JapSin I-138]
Shengjiao sigui 聖教四規. [Jap-Sin I, 106-106a]
Shengti yaoli 聖體要理. [Jap-Sin I, 78]
Shuwen pian 述聞篇. [Jap-Sin I, (38/42) 40/4]
Siduo dianyao 司鐸典要. [BnF 7298 ; Jap-Sin I, 93.1 & 2 ; Jap-Sin 1, 94.1 & 2]
Sino-Western Cultural Relations Journal XXX (2008)
Tian Ru tongyi kao : Qingchu Rujia Jidutu Zhang Xingyao wenji 天儒同異考 : 清初儒家基督徒張星曜文集. [Piwang tiaobo heke 闢妄條駁合刻. Qinming chuanjiao yueshu 欽命傳教約述. Shengjiao zanming 聖教贊銘. Sidian shuo 祀典說]
Tianjiao bianmeng 天教便蒙 [ZKW 95596B]. [Tianzhu shengjiao bianmengge 天主聖教便蒙歌]
pages    1  2     prev  | next