Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--China--17th century--Apologetic works--Sources

pages    1     prev  |  next
Die Aufnahme europäischer Inhalte in die chinesische Kultur durch Zhu Zongyuan (ca. 1616-1660). [Da ke wen 答客問. Zhengshi lüeshuo 拯世略說. Huoyi lun 豁疑論]
Bu Ru wengao 補儒文告. Bu Ru wengao xu 補儒文告續. [ZKW 210.23. ZKW 85816B-95818B]
Christianity and imperial culture : Chinese Christian apologetics in the seventeenth century and their Latin patristic equivalent
Huiyuan zhujuan 會元硃卷. Jiaoshe zhi li suoyi shi Shangdi ye : Pomi lun 郊社之禮所以事上帝也 : 破迷論. [ZKW 94421B]
Jiaoshe zhi li suoyi shi Shangdi ye 郊社之禮所以事上帝也. [BnF Chinois 7144]
Jiaoyao xulun 教要序論. [BnF 6972. Jap-Sin II, 47]
Jidujiao yu diguo wenhua : guanyu Xila Luoma hujiaolun yu Zhongguo hujiaolun de bijiao yanjiu 基督教與帝國文化 : 關於希臘羅馬護教論與中國護教論的比較研究. [Christianity and imperial culture]
Lixiu yijian 勵修一鑑. [Lixiu yijian 勵脩一鑑] [BnF 6876, 6878. Jap-Sin I, 166e]
Paozhi Piwang pi 泡製闢妄闢. [Jap-Sin I, 156]
Piwang lüeshuo tiaobo 闢妄略說條駁. [Pi lüeshuo tiaobo 闢略說條駁. Piwang shuo tiaobo 闢妄說條駁]
Pixie lun 闢邪論. [Jap-Sin I, 157]
Qinming chuanjiao yueshu 欽命傳教約述. Ming Songjiang Fu tuiguan Li Ruihe ji 明松江府推官李瑞和記. Da xiangren shu 答鄉人書. Tianxue chuan'gai 天學傳概. Qinchi Xiru zangdi jushe beiwen 欽敕西儒葬地居舍碑文
Tian shi mingbian 天釋明辨. [R.G. Oriente III, 221.2. Jap-Sin I, 165a]
Tianzhu shengjiao tongsu zhi yan 天主聖教通俗至言. [ZKW 95637B-95639B]
Tianzhu zhengjiao yuezheng 天主正教約徵. [Jap-Sin I, 124. BnF Chinois 6912]
Xichao chongzheng ji 熙朝崇正集. [BnF Chinois 7066]. Minzhong zhugong zeng Taixi zhu xiansheng shi chuji 閩中諸公贈泰西諸先生詩初集
Xingli canzheng 性理參證
Zhengshi lüeshuo 拯世略說. [Jap-Sin I, 145-145a. JapSin I,166a]
pages    1     prev  |  next