Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Historians--China--Biography

pages    1     prev  |  next
Chen Yinke xiansheng biannian shiji : Chen Yinke wenji fulu 陳寅恪先生編年事輯 : 陳寅恪文集附錄
Chen Yinke xiansheng biannian shiji 陳寅恪先生編年事輯
Cui Dongbi nianpu 崔東壁年譜
Jinmingguan conggao erbian 金明館叢稿二編
Li Tao fuzi nianpu 李燾父子年譜
Qiantang Xia Zengyou Suiqing xiansheng jinian wenji 錢塘夏曾佑穗卿先生紀念文集
Qingzhu Dong Zuobin xiansheng liushiwusui lunwenji 慶祝董作賓先生六十五歲論文集
Shen Meisou nianpu 沈寐叟年譜
Shijia Chen Yinke zhuan 史家陳寅恪傳
Sima Qian 司馬遷
Sima Wenzheng Gong chuanjia ji 司馬文正公傳家集
Yuan Shu nianpu 袁樞年譜
Yunlu zizhuan nianpu 勻廬自撰年譜
Zhongguo shixuejia zhuan 中國史學家傳
Zhou Gucheng zhuan 周谷城傳
Zhou Gucheng zhuanlüe 周谷城傳略
pages    1     prev  |  next