Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Poetics

pages    1     prev  |  next
Canglang shihua jiaoshi 滄浪詩話校釋. Dachu Jishu Lin'an Wu Jingxian shu 答出繼叔臨安吳景仙書
Chu Tang shixue zhushukao 初唐詩學著述考
Ciyuan zhu 詞源注
Lüshi lun 律詩論
Lüshi yanjiu 律詩硏究
Saotan miyu 騷壇秘語
Shiren yuxie 詩人玉屑
Shiren yuxie 詩人玉屑
Shishi 詩式
Shixue 詩學
Shixue 詩學 [Peri poētikēs. Chinese]. Shiyi 詩藝 [Ars poetica. Chinese]
Shiyuan cuoyao 詩源撮要. Shiyou shichuanlu 師友詩傳錄. Ji Tang yaofa 集唐要法
Shuo yijing 說意境
Sikong Tu Shipin zhushi ji yiwen 司空圖詩品注釋及譯文
Suiyuan shishuo de yanjiu 隨園詩說的研究
Tanyilu 談藝錄
Tanyilu 談藝錄
Xinshi gaishuo 新詩槪說. Bai Juyi yu Yuan Jiu shu 白居易與元九書.
Zhongguo gudai wenyi lunshi 中國古代文藝論史 [Shina shironshi 支那詩論史. Chinese]
pages    1     prev  |  next