Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Bibliography--Catalogs

pages    1  2     prev  | next
Baichuan shuzhi 百川書志. Gujin shuke 古今書刻
Chaoshi Baowentang shumu 晁氏寶文堂書目. Xushi Hongyulou shumu 徐氏紅雨樓書目
Congshu shumu huibian 叢書書目彙編
Guji mulu 古籍目錄 : 1949年10月至1976年12月
Ji Cangwei cangshumu 季滄葦藏書目
Jiezhong deshu ji 刦中得書記. Jiezhong deshu xuji 刦中得書續記
Jiruilou shumu 稽瑞樓書目
Juan'an shuba 卷盦書跋
Kanzheng Jiujing sanzhuan yangeli 刊正九經三傳沿革例. Zhuting xiansheng rijichao 竹汀先生日記鈔
Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo kanseki mokuroku 京都大學人文科學研究所漢籍目錄. [Kanseki mokuroku 漢籍目錄]
Luzhutang shumu 菉竹堂書目
Naikaku Bunko Kanseki bunrui mokuroku 內閣文庫漢籍分類目錄
Pingjinguan jiancangji 平津館鑒藏記. Pingjinguan jiancangji buyi 平津館鑒藏記補遺. Pingjinguan jiancangji xubian 平津館鑒藏記續編
Pushu zaji 曝書雜記. Feishi rijichao 非石日記鈔
Shiliju cangshu tiba jixu 士禮居藏書題跋記續
Shishantang cangshu mulu 世善堂藏書目錄. Jiguge zhencang miben shumu 汲古閣珍藏祕本書目
Siku caijin shumu 四庫採進書目. [Gesheng jincheng shumu 各省進呈書目]
Siku quanshu jianming mulu 四庫全書簡明目錄
Suichutang shumu 遂初堂書目
Wanyou wenku dierji mulu 萬有文庫第二集目錄
pages    1  2     prev  | next