Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Rare books--China--Bibliography

pages    1  2     prev  | next
Baijinglou cangshu tibaji 拜經樓藏書題跋記. Baijinglou cangshu tibaji fulu 拜經樓藏書題跋記附錄
Baolitang Songben shulu 寶禮堂宋本書錄
Dushu minqiu ji 讀書敏求記
Fangshu jianwenlu 訪書見聞錄
Guben xijian xiaoshuo huikao 古本稀見小說匯考
Gushu jingyanlu 古書經眼錄
Index zum kaiserlichen Bücherkatalog T'ien-lu lin-lang shu-mu (1775). [Tianlu linlang shumu 天祿琳瑯書目]
Ji Cangwei cangshumu 季滄葦藏書目
Jiangyunlou shumu 絳雲樓書目
Jiezhong deshu ji 刦中得書記. Jiezhong deshu xuji 刦中得書續記
Kanzheng Jiujing sanzhuan yangeli 刊正九經三傳沿革例. Zhuting xiansheng rijichao 竹汀先生日記鈔
Qingdai wenji pianmu fenlei suoyin 清代文集篇目分類索引
Siku mulüe 四庫目略
Suichutang shumu 遂初堂書目
Sunshi citang shumu 孫氏祠堂書目
Tieqintongjianlou cangshu tiba jilu 鐵琴銅劍樓藏書題跋集錄
Wenruilou cangshu mulu 文瑞樓藏書目錄
Zhongguo dianji shi 中國典籍史. [Gujin dianji jusan kao 古今典籍聚散考]
Zhongguo guji banben gaiyao 中國古籍版本概要
Zhongguo guji banbenxue 中國古籍版本學
pages    1  2     prev  | next