Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Bibliography--China--History

pages    1     prev  |  next
Gudian muluxue qianshuo 古典目錄學淺說
Muluxue fawei 目錄學發微
Wenxian zhulu zongze gaishuo 文獻著綠總則概說. [Wenxian zhulu zongze 文獻著綠總則. 1984]
Wenxianxue lunzhu jiyao 文獻學論著輯要
Zhongguo dianji shi 中國典籍史. [Gujin dianji jusan kao 古今典籍聚散考]
Zhongguo gudai muluxue jianbian 中國古代目錄學簡編
Zhongguo gudian wenxianxue 中國古典文獻學
Zhongguo muluxue shi luncong 中國目錄學史論叢
Zhongguo muluxue shi 中國目錄學史
Zhongguo wenxianxue 中國文獻學
pages    1     prev  |  next