Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Philosophers--China--Biography

pages    1  2     prev  | next
Cheng Yichuan nianpu 程伊川年譜
Chuanshan shiyouji 船山師友記
Gu Yanwu 顧炎武
Kongzi pingzhuan 孔子評傳
Li Zhi 李贄
Lü Kun nianpu 呂坤年譜
Ming-Qing zhiji san da sixiangjia 明清之際三大思想家
Ō Yōmei 王陽明
Philosophy and tradition : the interpretation of China's philosophic past : Fung Youlan, 1939-1949. [Variétés sinologiques ; 71]
The religious philosophy of Liang Shuming : the hidden Buddhist
Ren de zhuiqiu 韌的追求
Sansongtang zixu 三松堂自序
Shang Yang pingzhuan 商鞅評傳
Shao Kangjie xiansheng waiji 邵康節先生外紀
Sun Xiafeng xiansheng nianpu 孫夏峯先生年譜
Wang Chong nianpu 王充年譜
Wang Yangming 王陽明
Wei Zhen'an xiansheng nianpu 魏貞菴先生年譜
Yan Xizhai xiansheng nianpu 顔習齋先生年譜
Yan Xizhai xiansheng yanxinglu 顔習齋先生言行錄
pages    1  2     prev  | next