Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Philosophy, Chinese--History

pages    1  2     prev  | next
Chinese thought from Confucius to Mao Tsê-tung
Chinese thought, from Confucius to Mao Tsê-tung
Daotonglu 道統錄
The development and decline of Chinese cosmology
Luo Guang quanshu 羅光全書
Qingdai Yangzhou xueji 清代揚州學記
Shina kinsei gakujutsushi 支那近世學術史
Shina kodai tetsugakushi 支那古代哲學史. [Zhongguo zhexueshi 中國哲學史. Japanese]
Shina shisōshi 支那思想史
Shina shisōshi 支那思想史. [Shina tetsugakushi 支那哲學史]
Song Yuan xue'an 宋元學案
Songxue gaiyao 宋學概要
The Spirit of Chinese philosophy. [Xin yuan dao 新原道. English]
Wei-Jin qingtan shulun 魏晉清談述論
Zengbu Song-Yuan xue'an 增補宋元學案. [Song-Yuan xue'an 宋元學案]
Zhongguo gudai liang zhong renshilun de douzheng 中國古代兩種認識論的鬥爭
Zhongguo jindai zhexueshi 中國近代哲學史
Zhongguo luoji sixiang shigao 中國邏輯思想史稿
Zhongguo sixiang tongshi 中國思想通史. [Zhongguo zaoqi qimeng sixiangshi 中國早期啟蒙思想史]
Zhongguo xueshu zhi qushi 中國學術之趨勢
pages    1  2     prev  | next