Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Historical geography

pages    1  2  3  4     prev  | next
Bu Liang jiangyuzhi 補梁疆域志
Bu Sanguo jiangyuzhi 補三國疆域志
Changshuiji 長水集
Chu-Han zhuhou jiangyuzhi 楚漢諸侯疆域志. Hanshu dilizhi jiyi 漢書地理志稽疑
Chunqiu diming bianyi 春秋地名辨異. Chunqiu Zuozhuan fenguo tudiming 春秋左傳分國土地名
Chunqiu Zhufen Sanguo kao 春秋邾分三國考. San Zhujiang yitu kao 三邾疆邑圖考
Chunqiu Zuoshizhuan diming buzhu 春秋左氏傳地名補注. Chunqiu Chudi dawen 春秋楚地答問
Dian Chi Diqu lishi dili 滇池地區歷史地理
Dong Jin jiangyuzhi 東晉疆域志
Dong Jin Nan-Bei Chao yudibiao 東晋南北朝輿地表
Dushi fangyu jiyao 讀史方輿紀要
Dushi fangyu jiyao 讀史方輿紀要
Gu diming lansheng 古地名覽勝
Han-Tang dili shuchao : Lushanjingshe jiben liushiliu zhong 漢唐地理書鈔 : 麓山精舍輯本六十六種
Hanzhi shuidao shuzheng 漢志水道疏證
Huiming xuangao 晦明軒稿
Jiaobu Sanguo jiangyuzhi 校補三國疆域志. [Sanguo jiangyuzhi 三國疆域志. 1935]
Jin Taikang sannian diji 晉太康三年地記. Xinjiao Jinshu dilizhi 新校晉書地理志
Jinshu didaoji 晉書地道記. Jinshu dilizhi xin buzheng 晉書地理志新補正
Jinshu jiaokanji 晉書校勘記. Wuhu shiliuguo kaojing 五胡十六國考鏡. Song zhoujunzhi jiaokanji 宋州郡志校勘記
pages    1  2  3  4     prev  | next