Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Aleni, Giulio 艾儒略, 1582-1649

pages    1     prev  |  next
Ai Rulüe Hanwen zhushu quanji 艾儒略漢文著述全集 = The collection of Jules Aleni's Chinese works
Ai Rulüe yu Mingmo Fujian shehui 艾儒略與明末福建社會
Cong Ai Rulüe yu Fujian shidafu jiaoyou kan Dong-Xifang butong wenhua zhijian de jiechu yu duihua 從艾儒略與福建士大夫交遊看東西方不同文化之間的接觸與對話
      Tianxue yu Ruxue de xiangrongxing yu paichixing 兼論天學與儒學的相容性與排斥性

Fujian yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu shi lun 福建與中西文化交流史論
Preaching Christ in late Ming China : the Jesuits' presentation of Christ from Matteo Ricci to Giulio Aleni
Un Solo cielo : Giulio Aleni S.J. (1582-1649) : geografia, arte, scienza, religione dall'Europa alla Cina
Wan Ming Jidu lun 晚明基督論. [Preaching Christ in late Ming China. Chinese]
Zongjiao yu wenhua luncong 宗教與文化論叢 : 1994
pages    1     prev  |  next