Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Astrology, Chinese

pages    1     prev  |  next
Guiguzi Suanmingshu 鬼谷子算命術
Guiguzi 鬼谷子
Huainan honglie jijie 淮南鴻烈集解. Huainan Tianwenxun buzhu 淮南天文訓補註
Jingyou liuren shendingjing 景祐六壬神定經. Daliuren miaogong she fugui cuojiao 大六壬苗公射覆鬼撮脚
Kaiyuan zhanjing 開元占經
Lihaiji 蠡海集. Qunwu qizhi 羣物奇制
Liu Bowen shaobingge 劉伯温燒餅歌. Qiankun wannian ge 乾坤萬年歌. Cangtoushi 藏頭詩. Xuanjishu 玄機數. Xianjishi 仙機詩
Liujing tianwenbian 六經天文編
Ming Shu : the art and practice of Chinese astrology
Sanming zhimi fu 三命指迷賦. Qianyuan mizhi 乾元祕旨
Sizijing 四字經. Mingshu 命書. Luoluzi sanming xiaoxi fu zhu 珞琭子三命消息賦註. Li Xuzhong mingshu 李虛中命書
Suishi guangji 歲時廣記
Suishi guangji 歲時廣記. Yueling jiyao 月令輯要
Tanchun liji 探春歷記. Yisizhan 乙巳占
Taoist astrology : a handbook of the authentic Chinese tradition
Xiangyu shu 相雨書. Tianwen zhanyan 天文占驗. Zhanyanlu 占驗錄. Tuniujing 土牛經. Yunqi zhanhou pian 雲氣占候篇. Tongzhan daxiangli xingjing 通占大象曆星經
Xingzhan yu mengzhan 星占與夢占
Yesuhuishi dui Zhongguo chuantong xinzhan shushu de taidu 耶稣會士對中國傳統星占術數的態度
pages    1     prev  |  next