Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Buddhism--China

pages    1  2     prev  | next
Buddhism in China. : lectures given at Chabanel Language Institute, Hsinchu, Taiwan, Republic of China, 1965-1966
Buddhist studies in the People's Republic of China, 1990-1991
Chinese Buddhism : a volume of sketches, historical, descriptive, and critical
Fojiao yu Zhongguo sixiang ji shehui 佛教與中國思想及社會
Foxue yanjiu shibapian 佛學硏究十八篇
Hanshan dashi Mengyouji 憨山大師夢遊集
Han-Zang Fojiao guanxi yanjiu 漢藏佛教關係硏究
Hongmingji 弘明 集
Lidai qiufa fanjinglu 歷代求法翻經錄
Lidai qiufa fanjinglu 歷代求法翻經錄
Luohu yelu 羅湖野錄. Xiaozhuan 孝傳. Gu xiaozizhuan 古孝子傳
The religious question in modern China
Shijie san da zongjiao zai Zhongguo 世界三大宗教在中國
Shijie san da zongjiao zai Zhongguo 世界三大宗教在中國
Sudden and gradual : approaches to enlightenment in Chinese thought
Tianxia mingshanlu 天下名山錄
Truth and tradition in Chinese Buddhism : a study of Chinese Mahayana Buddhism
      [Fra Östens religiöse liv. English]

Wangri zagao 往日雜稿
Zhongguo Fo Pusa Luohan da dian 中國佛菩薩羅漢大典
Zhongguo Fojiao 中國佛教
pages    1  2     prev  | next