Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Confucians--China--Biography

pages    1     prev  |  next
Kongzi menren kao 孔子門人考. Kongzi dizi kao 孔子弟子考. Mengzi dizi kao 孟子弟子考
Qing xue’an xiaoshi 清學案小識. [Guochao xue’an xiaozhi 國朝學案小識]
Seiken igen 靖獻遺言
Shengmen zhi 聖門志
Songxue yuanyuan ji 宋學淵源記
Sun Xiafeng xue'an 孫夏峯學案
The syncretic religion of Lin Chao-en
Zhengxue xu 正學續. Zhengxue xu fulu 正學續附錄
Zhuzi nianpu 朱子年譜. [Zhuzi nianpu kaoyi 朱子年譜考異. Zhuzi nianpu fulu 朱子年譜附錄]
pages    1     prev  |  next