Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Fujian Sheng 福建省--Church history

pages    1     prev  |  next
Ai Rulüe yu Mingmo Fujian shehui 艾儒略與明末福建社會
Ancestors, virgins & friars : Christianity as a local religion in late Imperial China
Ancestors, virgins, and friars : the localization of Christianity in Late Imperial Mindong (Fujian, China), 1632-1863
Christianity in modern China : the making of the first native Protestant church
Cong Ai Rulüe yu Fujian shidafu jiaoyou kan Dong-Xifang butong wenhua zhijian de jiechu yu duihua 從艾儒略與福建士大夫交遊看東西方不同文化之間的接觸與對話
      Tianxue yu Ruxue de xiangrongxing yu paichixing 兼論天學與儒學的相容性與排斥性

Guanfu, zongzu yu Tianzhujiao : 17-19 shiji Fu'an xiangcun jiaohui de lishi xushi 官府, 宗族與天主教 : 17-19世紀福安鄉村教會的歷史敘事
Guanfu, zongzu yu Tianzhujiao 官府, 宗族與天主教 : 明清時期閩東福安的鄉村教會發展
Jian Fujian Tianzhutang beiji 建福州天主堂碑記. [Borg. Cin. 324 (78)]
Kouduo richao 口鐸日鈔
Liyi zhi zheng yu Zhongguo Tianzhujiaotu : yi Fujian jiaotu he Yan Dang de chongtu wei li 禮儀之爭與中國天主教徒 : 以福建教徒和顏璫的沖突為例
Un Solo cielo : Giulio Aleni S.J. (1582-1649) : geografia, arte, scienza, religione dall'Europa alla Cina
Zai xinyang yu shijian zhi jian : Fujian Jidujiao shi gouchen 在信仰與實踐之間 : 福建基督教史鉤沉
pages    1     prev  |  next