Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Buddhism--China--Biography

pages    1     prev  |  next
Gaoseng zhuan chuji 高僧傳初集
Gaoseng zhuan chuji 高僧傳初集. [Liang Gaoseng zhuan 梁高僧傳]
Gaoseng zhuan erji 高僧傳二集. [Xu Gaoseng zhuan 續高僧傳]
Gaoseng zhuan erji 高僧傳二集. [Xu Gaoseng zhuan 續高僧傳]
Gaoseng zhuan sanji 高僧傳三集
Gaoseng zhuan sanji 高僧傳三集. [Song Gaoseng zhuan 宋高僧傳]
Gaoseng zhuan siji 高僧傳四集. [Ming Gaoseng zhuan 明高僧傳]
Hanshan dashi ji 憨山大師集
Hanshan dashi nianpu shuzhu 憨山大師年譜疏註
Lianchi Dashi ji 蓮池大師集
Ouyi Dashi ji 蕅益大師集
Zhongguo Fojiao shizhuan yu mulu yuanchu Lüxue shamen zhi tantao 中國佛教史傳與目錄源出律學沙門之探討
pages    1     prev  |  next