Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Manchuria 滿洲--History--14th-17th centuries

pages    1     prev  |  next
De bello Tartarico historia
Dongyi kaolüe 東夷考略. Liaochou 遼籌. Liaoyi lüe 遼夷略. Chenyao zayong 陳謠雜詠
      Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書

Ming Yuan Qing xitong ji 明元清系通紀
Mingdai Dongbei 明代東北
pages    1     prev  |  next