Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--221 B.C.-960 A.D.

pages    1  2  3     prev  | next
Dada qian nian shi 韃靼千年史 [A thousand Years of the Tartars. Chinese]
Diwang shiji jicun 帝王世紀輯存
Diwang shiji 帝王世紀. Lushi 路史
Doku Tsugan ron 讀通鑑論. [Du Tongjian lun. Japanese]
Du Tongjian lun 讀通鑑論
Empires and exchanges in Eurasian late antiquity : Rome, China, Iran, and the steppe
Handai xueshu shilüe 漢代學術史略
Jiapi zengbu Wang Fengzhou Yuan Liaofan Gangjian hezuan 加批增補王鳳洲袁了凡綱鑑合纂
Jigulu dianjiaoben 稽古錄點校本. [Jigulu 稽古錄. 1987]
Jūhasshiryaku shōkai 十八史畧詳解. [Shiba shilüe 十八史略. Japanese]
Kaoxinlu 考信錄
Qin-Han de fangshi yu Rusheng 秦漢的方士與儒生
Records of the Grand Historian of China. [Shiji 史記. Selections. English]
Shiba shilüe xuanzhu 十八史略選註. [Shiba shilüe 十八史略. Selections]
Shihuai 史懷
Shiji tsugan 資治通鑑. [Zizhi tongjian 資治通鑑. Japanese & Chinese]
Shiqishi shangque 十七史商榷
Sui Tang Wudai shehui shenghuoshi 隋唐五代社會生活史
Tongjian changbian jishi benmo 通鑑長編紀事本末. [Zizhi tongjian 資治通鑑]
Tongjian dili zhu cidian 通鑒地理註詞典
pages    1  2  3     prev  | next