Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Tang dynasty, 618-907

pages    1  2  3  4    prev |  next
Tangshi 唐史
Tangshu bingzhi jianzheng 唐書兵志箋正
Tang-Song liangchao bianjiang shiliao bishi zhiyi 唐宋兩朝邊疆史料比事質疑
Tongjian Sui-Tangji bishi zhiyi 通鑑隋唐紀比事質疑
The Uighur Empire according to the T'ang dynastic histories : a study in Sino-Uighur relations, 744-840
The vermilion bird : T'ang images of the South
Wang Jian Sui-Tang shilungao 汪籛隋唐史論稿
Wei Zhenggong ji 魏鄭公集. Lu Shengzhi ji 盧昇之集
Wenzhong ji 文忠集
Wu Zetian ji 武則天集
Xin Tangshu 新唐書. Tangshu shiyin 唐書釋音
Xin Tangshu jiumiu 新唐書糾謬
Xin Tangshu 新唐書
Xin Tangshu 新唐書. Tangshu shiyin 唐書釋音
Xin-Jiu Tangshu huzheng 新舊唐書互證
Xu Tangshu 續唐書
Yuanhe junxian tuzhi 元和郡縣圖志
pages    1  2  3  4    prev |  next