Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Morrison, Robert 馬禮遜, 1782-1834

pages    1     prev  |  next
19 shiji Han-Ying cidian chuantong : Malixun, Wei Sanwei, Zhailisi Han-Ying cidian de puxi yanjiu 19世紀漢英詞典傳統 : 馬禮遜, 衛三畏, 翟理斯漢英詞典的譜系研究
Great missionaries to China
Malixun : zai Hua chuanjiaoshi de xianqu 馬禮遜 : 在華傳教士的先驅. [Robert Morrison. Chinese]
Malixun yu Guangzhou shisanyiguan 馬禮遜與廣州十三夷館 : 華人教會史的史蹟探索論文集
Malixun yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu 馬禮遜與中西文化交流
The Protestant missionaries as Bible translators : mission and rivalry in China, 1807-1839
Robert Morrison : the scholar and the man
Robert Morrison and the Protestant plan for China
pages    1     prev  |  next