Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--China--Apologetic works

pages    1     prev  |  next
Bianwu 辯誣
Budeyi bian 不得已辯. [R.G. Oriente, III, 225.1]
Budeyi bian 不得已辨
Mingmo-Qingchu Tianzhujiao he Fojiao de hujiao bianlun 明末清初天主教和佛教的護教辯論
Piwu bian 闢誣編
Pixie guizheng 闢邪歸正
Shengjiao lizheng 聖教理證
Shengshi churao 盛世芻蕘. [Saeculo aureo humilis tractatus. Sententiae hominis rudis ad litteratos. Chinese]
Shi ke wen 釋客問
Tian Ru yin zheng 天儒印正. Jingyi pian 敬一篇. Piwang zhailu 闢妄摘錄. [ZKW 250.5. ZKW 95877B]
Tianjiao mingbian 天教明辨. [ZKW 94351B-94370B}
Tianshen huike 天神會課. [Jap-Sin I, 105]
Tianxue zaxuan [jie] 天學雜選 [節]. [ZKW 9587B]
Tianzhu shengjiao bai wenda 天主聖教百問答. [Jap-Sin I, 104]
Tianzhujiao bianyi 天主教辯疑
Tianzhujiao dongchuan wenxian sanbian 天主教東傳文獻三編
Xiezheng likao jianyan 邪正理考簡言
Xingmi pian 醒迷篇
Zhendao zizhu 真道自著. [ZKW 95805B]
Zhengshi lüeshuo 拯世略說
pages    1     prev  |  next