Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Biography

pages    1  2  3  4     prev  | next
Baisui xupu 百歲敘譜
Beizhuan ji bu 碑傳集補
Beizhuan ji 碑傳集
Chou’anhui Liu junzi zhuan 籌安會六君子傳
Chunxijianshi lu 淳熙薦士錄. Baishi jizhuan 稗史集傳
Chuyuelou wenjianlu 初月樓聞見錄. Chuyuelou xu wenjianlu 初月樓續聞見錄
Confucian personalities
Dangdai mingren texie 當代名人特寫
Dangdai Zhongguo siqian mingrenlu 當代中國四千名人錄
Diaoyuji 琱玉集
Eminent Chinese of the Ch'ing period (1644-1912)
Eminent Chinese of the Ch'ing period (1644-1912)
Feng Yan zhuan 馮燕傳
Fensheng Zhongguo renwuzhi 分省中國人物誌
Gendai Shina no seiji kikō to sono kōsei bunshi 現代支那の政治機構とその構成分子
Gu shijia zhuanji wenxuan 古史家傳記文選
Guochao qixian leizheng chubian 國朝耆獻類徵初編
Guochao xianzhenglu 國朝獻徵錄
Guowenxue 國文學
Han-Jin xueshu biannian 漢晉學術編年
pages    1  2  3  4     prev  | next