Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Tang dynasty, 618-907--Bibliography

pages    1     prev  |  next
Jiu Tangshu jingjizhi 舊唐書經籍志
Tangji xulu 唐集敘錄
Tangshu yiwenzhi 唐書藝文志
pages    1     prev  |  next