Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Seals (Numismatics)--China

pages    1  2     prev  | next
Guxi huibian 古璽彙編
Guxi wenbian 古璽文編
Han yinfenyun hebian 漢印分韻合編
Jinshi zhuanke yanjiu 金石篆刻硏究
Jinshi zhuanke yanjiu 金石篆刻硏究
Lüqiyuan shiji 綠綺園詩集
Ming-Qing huajia yinjian 明清畫家印鑑 = Maler- und Sammler-Stempel aus der Ming- und Ch’ing-zeit
Ming-Qing Yinrenzhuan 明清印人傳. Yinrenzhuan sanjuan 印人傳三卷. Xu Yinrenzhuan 續印人傳. Zai Xu Yinrenzhuan sanjuan buyi 再續印人傳三卷補遺
Pan Tianshou meishu wenji 潘天壽美術文集
Wu Changshuo zhuanke xuanji 吳昌碩篆刻選集
Xiaoshishanfang yinpu 小石山房印譜
Xiaoshishanfang yinpu 小石山房印譜
XiXia guanyin huikao 西夏官印彙考
Xiyin tongshi 鈢印通釋
Yinwenxue 印文學
Yinzhang gaishu 印章概述. Xiyin cankao shumu juyao 璽印參考書目舉要
Zhao Zhiqian yinpu 趙之謙印譜
Zhongguo xiyin yuanliu 中國鈢印源流
Zhongguo zhuanke yishu 中國篆刻藝術
Zhongzhou gudai zhuankexuan 中州古代篆刻選
pages    1  2     prev  | next