Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Jin dynasty, 265-419

pages    1  2     prev  | next
The Chronicle of Fu Chien : case of exemplar history. [Jinshu 晉書. Selections]
Dong Jin jiangyuzhi 東晉疆域志
Dong Jin menfa zhengzhi 東晉門閥政治
Feishui zhi zhan 淝水之戰
Han-Jin Chunqiu jiben 漢晉春秋輯本
Jin Taikang sannian diji 晉太康三年地記. Xinjiao Jinshu dilizhi 新校晉書地理志
Jin zhi tongyi yu ba wang zhi luan 晉之統一與八王之亂
Jinlüe 晉略
Jinshu didaoji 晉書地道記. Jinshu dilizhi xin buzheng 晉書地理志新補正
Jinshu jiaokanji 晉書校勘記. Wuhu shiliuguo kaojing 五胡十六國考鏡. Song zhoujunzhi jiaokanji 宋州郡志校勘記
Jinshu jiaozhu 晉書斠注. [Jinshu 晉書]
Jinshu 晉書
Jinshu 晉書
Jiujia jiu Jinshu jiben 九家舊晉書輯本. Jin zhugong biezhuan 晉諸公別傳
Liang Jin Nan-Bei Chao shi 兩晉南北朝史
Liang Jin Nan-Bei Chao shi 兩晉南北朝史
Liang-Jin-Nan Chao zhengzhi shigao 兩晉南朝政治史稿
Wang Xie shijia zhi xingshuai 王謝世家之興衰 : 我國門閥政治之一個案研究
Wei Jin Nan-Bei Chao shi 魏晉南北朝史
Wei Jin Nan-Bei Chao shilun gao 魏晉南北朝史論稿
pages    1  2     prev  | next