Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Sui dynasty, 581-618

pages    1  2     prev  | next
Beishi 北史
Lidai shihuozhi jinyi. Jinshu shihuozhi, Weishu shihuozhi, Suishu shihuozhi 歷代食貨志今譯. 晉書食貨志, 魏書食貨志, 隋書食貨志
Lun Tang Kaiyuan qian de zhengzhi jituan 論唐開元前的政治集團
The Sui Dynasty : [The unification of China, A.D. 581-617]
Sui Wendi zhengzhi shigong zhi yanjiu 隋文帝政治事功之硏究
Suishu qiushi 隋書求是. [Suishu 隋書]
Suishu 隋書
Suishu 隋書
Sui-Tang jiahua 隋唐嘉話. Da Tang xinyu 大唐新語
Sui-Tang jiahua 隋唐嘉話. Tangguo shibu [Tang guoshi bu] 唐國史補
Sui-Tang shihua 隋唐史話
Sui-Tang zhidu yuanyuan lüelun gao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tang zhidu yuanyuan lüelun gao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tang zhidu yuanyuanlüe lungao 隋唐制度淵源略論稿
Sui-Tangshi xinbian 隋唐史新編
Sui-Tang-Wudai shi gangyao 隋唐五代史綱要
Sui-Tang-Wudai shi lunji 隋唐五代史論集
Sui-Tang-Wudai shi 隋唐五代史
Sui-Tang-Wudai shi 隋唐五代史
Sui-Tang-Wudai shi 隋唐五代史
pages    1  2     prev  | next