Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Politics and government--Tang dynasty, 618-907

pages    1     prev  |  next
The Empress Wu. [Wu Zetian 武則天]
Langguan shizhu timing 郎官石柱題名
Liu Hedong ji 柳河東集. [Xie Li Jiangmin Liu ji jizhu 攜[携]李蔣民柳集輯注]
Quan Zaizhi wenji 權載之文集
Sui-Tang zhidu yuanyuan lüelun gao 隋唐制度淵源略論稿
Tang cishi kao 唐刺史考
Tang Taizong yu Zhenguan zhi zhi 唐太宗與貞觀之治
Tang yu Bei Song huanguan yanjiu 唐與北宋宦官硏究. [A study of eunuchs in Tang and Northern Song China]
Tangdai zhengzhishi shulun gao 唐代政治史述論稿
Tangdai zhengzhishi shulun gao 唐代政治史述論稿
Tangdai zhengzhishi shulun gao 唐代政治史述論稿
pages    1     prev  |  next