Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Rivers--China

pages    1  2     prev  | next
Chang Jiang yu Huang He 長江與黄河. [Huai He yu Hai He 淮河與海河]
Dai Kōga 大黃河
Hanzhi shuidao shuzheng 漢志水道疏證
Heyuanji 河源記. Jinshuijing 今水經. Kunlun heyuan kao 崑崙河源攷
Huang He tongkao 黄河通考
Huanghe bianqianshi 黄河變遷史
Lixue xinlun : Shuijingzhu yanjiu zhi san 酈學新論 : 水經注研究之三
Lushui ketan 潞水客談. Changshu shuilun 常熟水論. Ming Jiangnan zhishuiji 明江南治水記. Xibei shuili yi 西北水利議. Daojiang sanyi 導江三議. Haidaojing 海道經
Shuijing zhujiao 水經注校
Shuijingzhu 水經注
Shuijingzhu 水經註. [Shuijing 水經. 2001]
Shuijingzhu shu 水經注疏. [Shuijing 水經. 1989]
Shuijingzhu yanjiu 水經注研究 [Shuijing 水經. 1985]
Shuijingzhu 水經注
Shuijingzhu 水經注
Shuijingzhu 水經注 [Shuijing 水經. 1985]
Shuijingzhu 水經注. [Shuijing 水經. 1955]
Shuijingzhu 水經注. Shuijingzhu fulu 水經注附錄. Wang Shi hejiao Shuijingzhu 王氏合校水經注
Woguo de heliu 我國的河流
Woguo de heliu 我國的河流
pages    1  2     prev  | next