Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Confucius 孔子--Disciples

pages    1     prev  |  next
Kongcongzi 孔叢子. [Xiao Erya 小爾雅]
Kongshi zuting guangji 孔氏祖庭廣記. Kongshi zuting guangji jiao'e 孔氏祖庭廣記校譌. Kongshi zuting guangji xu bujiao 孔氏祖庭廣記續補校
Kongzi ji qishi'er xian huaxiang 孔子暨七十二賢畵像. [Kongzi ji qishier xian huaxiang]
Kongzi menren kao 孔子門人考. Kongzi dizi kao 孔子弟子考. Mengzi dizi kao 孟子弟子考
Kongzi qishi'er dizi tu 孔子七十二弟子圖. [Kongzi qishier dizi tu]
Zengzi shibian 曾子十篇. [Zengzi 曾子]
Zengzi shipian 曾子十篇
Zhu-Si kaoxin yulu 洙泗考信餘錄
Zhu-Si kaoxinlu 洙泗考信錄
pages    1     prev  |  next