Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Daoguang Xianfeng liangchao Chouban yiwu shimo buyi 道光咸豐兩朝籌辦夷務始末補遺
AuthorTsiang, Tingfu F. (Tingfu Fuller) 蔣廷黻, 1895-1965
Fairbank, John King, 1907-1991
Guo Tingyi 郭廷以, 1904-1975
Zhongyang yanjiuyuan 中央硏究院. Jindaishi yanjiusuo 近代史硏究所
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherZhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo 中央研究院近代史研究所
Date1966Phys. Desc.814 p. in various pagings ; 26 cm.
LocationSilver RoomCall NumberDS754.C542 1966
Daoguang Xianfeng liangchao Chouban yiwu shimo buyi 道光咸豐兩朝籌辦夷務始末補遺 / Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo bian 中央研究院近代史研究所編 ; [zhubian Guo Tingyi 主編郭廷以].
"... Xiju qian Guoli Qinghua daxue Jiang Tingfu jiaoshou zi Gugong bowuyuan jilu zhi Junjichu dang'an, jing Meiguo Hafo daxue Fei Zhengqing jiaoshou shoucang zhi xuanchaoben, zuanji er cheng ... 係據前國立清華大學蔣廷黻敎授自故宮博物院輯錄之軍機處檔案, 經美國哈佛大學費正清敎授收藏之選鈔本, 纂輯而成." --p. [6]

"Supplement to the Chouban yiwu shimo of the Daoguang and Xianfeng reigns." Cf. Wilkinson, Chinese history, a manual, p. 931.

Subject(s)China--History--19th century--Sources
China--History--Daoguang 道光, 1820-1850--Sources
China--History--Xianfeng 咸豐, 1850-1861--Sources
China--Foreign relations--Qing dynasty, 1644-1911--Sources
SeriesZhongguo jindaishi ziliao huibian 中國近代史資料彙編
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #1028
LCCNc67-3273OCLC10929198