Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Siguo xindang 四國新檔
AuthorGuo Dingyi 郭廷以, 1904-1975
Li Yushu 李毓澍
Huang Fuqing 黃福慶
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherZhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo 中央研究院近代史研究所
Date1966Phys. Desc.4 v. ; 27 cm
LocationSilver RoomCall NumberDS754.18.S78 1966
Siguo xindang 四國新檔 / Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo bian 中央硏究院近代史硏究所編 ; [zhubian Guo Dingyi 主編郭廷以 ; bianji Li Yushu 編輯李毓澍, Huang Fuqing 黃福慶].
"Ben dangxi ju Zongli geguo shiwu yamen zhi Siguo xindang ji banli fuju 本檔系據總理各國事務衙門之四國新檔辦理撫局 ... (1850-1868)".
Issued to accompany: Daoguang Xianfeng liangchao chouban yiwu shimo buyi 道光咸豐兩朝籌辦夷務始末補遺.
Contents: [v. 1-2] Yingguo dang 英國檔 -- [v. 3] Eguo dang 俄國檔 -- [v. 4] Faguo dang 法國檔, Meiguo dang 美國檔, banli fuju 辧理撫局.
Title: Daoguang Xianfeng liangchao chouban yiwu shimo buyi 道光咸豐兩朝籌辦夷務始末補遺.
Minguo 民國55 [1966].
Subject(s)China--History--19th century--Sources
China--Foreign relations--1644-1911--Sources
Zongli geguo shiwu yamen 總理各國事務衙門 (China)--Archival resources
SeriesZhongguo jindaishi ziliao huibian 中國近代史資料彙編
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #1078
OCLC10929274