Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Menggu yuanliu jianzheng 蒙古源流箋證
AuthorSsanang Ssetsen, Chungtaidschi
Pub. LocationTaibei Shi 台北市PublisherZhongguo wenxian chubanshe 中國文獻出版社
Date1965Phys. Desc.1 v. (various pagings) ; 20 cm.
LocationStacksCall NumberDS19.M364 S716 1965b
Menggu yuanliu jianzheng 蒙古源流箋證 : [8卷] / [Xiaochechensanangtaiji zhuan 小徹辰薩囊台吉撰] ; Shen Zengzhi jianzheng 沈曾植箋證 ; Zhang Ertian jiaobu 張爾田校補.
民國54 [1965].
Subject(s)Mongolia--History
Mongols--History
SeriesZhongguo wenxian congshu 中國文獻叢書
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #10900
LCCNc67-1510OCLC21259688