Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xiaojing benyi 孝經本義. Xiaojing yi 孝經翼. Xiaojing zongzhi 孝經宗旨. Zhongwen Xiaojing 中文孝經. Xiaojing waizhuan 孝經外傳. Xiaojing Zhengzhu 孝經鄭注
AuthorLuo Jinxi 羅近溪, 1515-1588
Zhou Chun 周春, 1729-1815
Chen Zhan 陳鱣, 1753-1817
Lü Weiqi 呂維祺, jinshi 1613
Lü Weigao 呂維祮, d. 1643
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1939Phys. Desc.76 p. in various pagings ; 17.5 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1935 v. 0730
Xiaojing benyi 孝經本義 / Lü Weiqi zhuan 呂維祺撰. Xiaojing yi 孝經翼 / Lü Weigao zhuan 呂維棋祮撰. Xiaojing zongzhi 孝經宗旨 / Luo Rufang zhuan 羅汝芳撰. Zhongwen Xiaojing 中文孝經 / Zhou Chun zuan 周春纂. Xiaojing waizhuan 孝經外傳 / Zhou Chun zuan 周春纂. Xiaojing Zhengzhu 孝經鄭注 / Chen Zhan zhuan ji 陳鱣撰集.
Subject(s)Xiaojing 孝經
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 0730
Rec. TypeBook (Text in Collection)LanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #11090
OCLC39959278