Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Jieqiting ji 鮚埼亭集
AuthorQuan Zuwang 全祖望, 1705-1755
Shi Mengjiao 史夢蛟, fl. 1804
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1936Phys. Desc.15 v. (25, 3, 14, 1618 p.) ; 18 cm.
LocationStacksCall NumberAC269.S416 1936 v. 2 ; 484
Jieqiting ji 鮚埼亭集 : [38卷, 經史問答10卷, 外编 50卷, 詩集10卷] / Quan Zuwang zhuan 全祖望撰 ; [Shi Mengjiao jiao 史夢蛟校].
世譜, 年譜 (p. 1-3, 1-14 2nd and 3rd groups).
民國25 [1936].
Subject(s)China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Biography
China--Biography--Ming dynasty, 1368-1644
Epitaphs--China
SeriesGuoxue jiben congshu 國學基本叢書
Wanyou wenku 萬有文庫 ; 第2集 ; 484種
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #11349
OCLC225890631