Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Lanyan changyu 讕言長語
AuthorCao An 曹安, juren 1444
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai guji chubanshe 上海古籍出版社
Date1993Phys. Desc.p. 27-68 ; 20 cm.
LocationStacksCall NumberAC150.H818 1993
Lanyan changyu 讕言長語 / Cao An zhuan 曹安撰.
Reprint. Originally published: Qinding Siku quanshu 欽定四庫全書(子部, group 867)
Each page represents two double leaves of the original.

Contents: Hu Wenmu zazhu 胡文穆雜著 / Hu Guang zhuan 胡廣撰. Lanyan changyu 讕言長語 / Cao An zhuan 曹安撰. Yinjingjun 蟫精雋 / Xu Boling 徐伯齡. Zhenze changyu 震澤長語 / Wang Ao zhuan 王鏊撰. Jingguan suoyan 井觀瑣言 / Zheng Yuan zhuan 鄭瑗撰. Nanyuan manlu 南園漫錄 / Zhang Zhichun zhuan 張之淳撰. Yuhang zalu 雨航雜錄 / Feng Shike zhuan 馮時可撰. Cai Qin lu 採芹錄 / Xu Sanchong zhuan 徐三重撰. Huachanshi suibi 畫禪室隨筆 / Dong Qichang zhuan 董其昌撰. Liuyanzhai biji 六硏齋筆記, erbi 二筆, sanbi 三筆 / Li Rihua zhuan 李日華撰. Wuli xiaoshi 物理小識 / Fang Yizhi zhuan 方以智撰.

Subject(s)China--Miscellanea
Chinese poetry--Ming dynasty, 1368-1644--History and criticism
China--History--Miscellanea
China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Miscellanea
Chinese literature--Ming dynasty, 1368-1644--History and criticism
Rec. TypeBook (Text in Collection)LanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryEdition第1版Rec. #11954
ISBN7532515532LCCN95-462087OCLC31880586